• bty

Warsztat fabryczny

Wokshop

MCB Workshop

Warsztaty MCB

Ultrasonic conformance laser printing

Ultradźwiękowy druk laserowy zgodności

Temperature rise test station

Stacja testowa wzrostu temperatury

Synthesise testing room

Pokój do testowania syntezy

Pickling tank

Zbiornik do wytrawiania

Spraying Workshop(1)

Warsztat natryskowy

MCB Testing room

Pokój testowy MCB

MCB LCD short time delay test platform

Platforma testowa MCB LCD o krótkim czasie opóźnienia

MCB Assembly line1

Linia montażowa MCB

IMG_9174

Warsztaty MCB

Aging testing room

Pokój do testowania starzenia

Nylon resin electric jade powder injection workshop

Warsztat wtrysku proszku z żywicy nylonowej z jadeitem

Distribution cabinet metal support workshop

Warsztat metalowej obsługi szafy rozdzielczej

MCB Assembly line2

Linia montażowa MCB

MCB Long delay test station

Stacja testowa MCB z długim opóźnieniem